Kan een student cum laude op het propedeutisch diploma halen na fraude?

Geüpdatet 3 months ago door Participatie HvA

Ja, dit kan - Voor een cum laude op het propedeutisch diploma is niet de eis opgenomen dat er geen plagiaat en/of fraude mag zijn gepleegd. De reden waarom dit niet is opgenomen in de onderwijs- en examenregeling is om ruimte te houden voor studenten om te leren wat wel en niet mag. In de hoofdfase staat wel expliciet beschreven dat een student geen (summa) cum laude kan halen wanneer er gedurende het programma fraude of plagiaat is vastgesteld.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)