Wat is de rol van de examencommissie bij de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De examencommissie moet vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een diploma. Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor de kwaliteit van tentamens, vrijstellingen en het afhandelen van verzoeken of klachten. De geldigheidsduur mag alleen ingeperkt worden als de getoetste stof aantoonbaar verouderd is. Als laatste stelt kan de examencommissie de aanvullende regels en richtlijnen opstellen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)