Welke reglementen gelden er bij de verkiezingen?

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

Het reglement voor de verkiezingen heet het 'Kiesreglement'. Hier staan alle procedures in voor het kandidaatstellen, wie er mogen stemmen, hoeveel plekken er per raad beschikbaar zijn en wie bijvoorbeeld zich niet mogen kandideren.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)