Welke reglementen gelden er bij de verkiezingen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het reglement voor de verkiezingen heet het 'Kiesreglement'. Hier staan alle procedures in voor het kandidaatstellen, wie er mogen stemmen, hoeveel plekken er per raad beschikbaar zijn en wie zich niet mogen kandideren.

Alle regelementen omtrent medezeggenschap, inclusief het Kiesregelement vind je door hier te klikken!


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)