Hoeveel tijd kost het lid zijn van een raad?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Per raad is het verschillend hoeveel tijd het lidmaatschap in beslag neemt per week. De raden hebben een grove inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van het aantal studenten aan de faculteit.

Kijk hier voor een overzicht van het geschatte aantal uren.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)