Hoeveel tijd kost het lid zijn van de medezeggenschap?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Per medezeggenschapsorgaan is het verschillend hoeveel tijd het lidmaatschap in beslag neemt per week. De raden hebben een grove inschatting gemaakt. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van het aantal studenten aan de opleiding of faculteit.

Hieronder vind je een overzicht met het geschat aantal uren dat je er als lid aan kwijt bent. Als je meer wilt weten, neem dan contact op met het betreffende medezeggenschapsorgaan. Vraag bij je opleiding naar de opleidingscommmissie of kijk voor de raden op de website van de medezeggenschap.

Opleidingscommissies

Per opleiding bestaat er een commissie met studenten en medewerkers, deze aantallen verschillen en zijn berekend op het studentenaantal per opleiding. Je kunt je dan ook wel indenken dat het werk als lid van de opleidingscommissie per opleiding in uren verschilt.

Een schatting zou leiden tot het volgend aantal uren per week:

 • Algemeen lid ongeveer 2 à 3 uur per week.
 • Als voorzitter of secretaris ongeveer 1 uur per week extra.

Centrale Medezeggenschapsraad

 • Aantal zetels: 24 (12 studenten en 12 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,2 fte (ongeveer 8 uur in de week)

Deelraad faculteit Bewegen, Sport en Voeding

 • Aantal zetels: 12 (6 studenten en 6 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,1 fte (ongeveer 4 uur in de week)

Deelraad faculteit Business en Economie

 • Aantal zetels: 24 (12 studenten en 12 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,15 fte (ongeveer 6 uur in de week)

Deelraad faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

 • Aantal zetels: 18 (9 studenten en 9 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,125 fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad faculteit Gezondheid

 • Aantal zetels: 18 (9 studenten en 9 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,125 fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad faculteit Maatschappij en Recht

 • Aantal zetels: 18 (9 studenten en 9 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,125fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad faculteit Onderwijs en Opvoeding

 • Aantal zetels: 18 (9 studenten en 9 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,125fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad faculteit Techniek

 • Aantal zetels: 18 (9 studenten en 9 medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,125 fte (ongeveer 5 uur in de week)

Deelraad Staven en Diensten

Deze deelraad bestaat uit medewerkers van de centrale diensten en stafafdelingen.

 • Aantal zetels: 8 (medewerkers)
 • Tijdsbesteding: 0,1fte (ongeveer 4 uur in de week)


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)