Wanneer moet de opleidingscommissie het jaarverslag af hebben?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Het jaarverslag moet aan het einde van het studiejaar worden gemaakt. Deze moet uiterlijk voor 1 oktober worden opgestuurd. Deze moet voor deze tijd formeel worden vastgesteld door de opleidingscommissie. Zorg er dus voor dat je ruim voor die tijd het punt op de agenda hebt gezet. Dit zorgt ervoor dat jullie het er als opleidingscommissie goed over kunnen hebben.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)