Kan ik tussentijds mijn lid-zijn opzeggen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Je kunt je lidmaatschap tussentijds opzeggen, bijvoorbeeld omdat je de combinatie van het lidmaatschap en de studie niet meer redt. Dit kan gebeuren. Indien je ontslag wil nemen verschilt het per raad hoe je dit moet doen. Vraag na bij de opleidingsmanager (OC), ambtelijk secretaris (deelraad & CMR) hoe dit in zijn werk gaat en wat je nog mogelijk moet doen voordat je het lidmaatschap kan opzeggen. Voor de OC kan je bijvoorbeeld worden gevraagd om zelf een nieuw-lid aan te dragen. Voor de deelraad en CMR zal dit gaan via de tussentijdse verkiezingen die halverwege het studiejaar worden uitgeschreven.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)