Krijg ik een vergoeding voor mijn werkzaamheden als lid?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Als studentlid van de medezeggenschap krijg je een vacatievergoeding voor jouw werkzaamheden. Een vacatievergoeding houdt in dat je over het geld dat je ontvangt geen belasting hoeft te betalen, is dat even fijn bij de aangifte in maart 😉

Per raad is het verschillend hoe je krijgt uitbetaald en natuurlijk verschilt het ook in urenaantal. Voor de CMR heb je de meeste uren aan werkzaamheden, gevolgd door de deelraad en dan de opleidingscommissies. De CMR en deelraad worden per maand uitbetaald, terwijl de OC meestal aan het eind van het studiejaar (juni/juli) de declaratie doet bij de opleidingsmanager.

In het faciliteringsreglement lees je hoe het precies werkt met de vergoedingen en hoeveel je per uur krijgt.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)