Artikel 2.3A Keuzemogelijkheden: bestaan er kaders of beleid waaraan opleidingen zich moeten houden?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Een onderdeel van de Hoofdlijnenbesluiten Persoonlijke Leerpaden is de vrije keuze ruimte binnen een opleiding. Deze besluiten vormen de basis voor doorontwikkeling van opleidingen. Per opleiding zal de implementatie daarvan verschillen. In dit artikel neemt de opleiding op welke keuzemogelijkheden op dit moment worden aangeboden. Dat kan daarmee verschillen tussen opleidingen. Er zijn geen verdere kaders of beleid, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud of omvang, waaraan opleidingen zich moeten houden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)