Wie hebben er te maken met de OER?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

Er zijn veel belanghebbenden betrokken bij de OER. Hieronder volgt een korte opsomming van de betrokkenen.

Student - De OER is voor de student de informatiebron voor de regels over het onderwijs en de toetsing.

Docent - Is bij de uitvoering van onderwijs en toetsing gehouden aan de regels die in de OER staan vermeld.

Opleidingsmanager - Spreekt samen met de OC over de OER en is eindverantwoordelijk voor hetgeen er in de OER staat.  

Decaan van de faculteit - Spreekt samen met de deelraad over de OER en stelt alle OER-en van faculteit vast is daarmee ook eindverantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.  

Teamcoördinator/opleidingscoördinator - Vult het opleidingsspecifieke deel in van de OER. Zoals hoofdstuk 9: toetsprogramma.  

Opleidingscommissie - De OC controleert de inhoudt van de OER. De OC heeft instemmings- en adviesrechten.  

Deelraad - Controleert de inhoudt van de OER. Ook de deelraad heeft instemmings- en adviesrechten.  

Centrale Medezeggenschapsraad - Heeft instemmingsrecht op de OER-formats, die HvA-breed gelden. Dit doen zij al in december, zodat opleidingen tijdig aan de slag kunnen met de opleidings-OER.  

Onderwijs & Onderzoek - Beleidsafdeling van de HvA, zorgt dat het inhoudelijke proces van de OER goed verloopt. Ook dragen zij zorg dat de artikelen in de OER overeenkomen met de artikelen uit de WHW.  

College van Bestuur - Stelt na de instemming van de CMR met de formats, de formats van de OER voor bachelor, master en AD vast.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)