Kunnen de plannen ook worden afgekeurd?

Geüpdatet 2 years ago door Participatie HvA

Ja, de plannen kunnen worden afgekeurd door de Werkgroep kwaliteitsafspraken als zij niet voldoende op niveau zijn. Ook de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die in de gaten houdt of de hogeschool zich voldoende inzet voor de kwaliteitsafspraken, is bevoegd om de plannen af te keuren.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)