Waarom staat er een 'coronabepaling' in hoofdstuk 5 Studieadvies?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Waarom staat er een 'coronabepaling' in hoofdstuk 5 Studieadvies?

Studenten die in het studiejaar 2023-2024 per 1 september voorwaardelijk zijn ingeschreven en – vanwege het niet tijdig behalen van het mbo-diploma – op 1 januari 2024 van dat studiejaar zijn uitgeschreven, geldt, voor het toepassen van de BSA-regeling als opgenomen in dit hoofdstuk, dat het eerstvolgende jaar dat zij zich voor dezelfde opleiding inschrijven voor het hanteren van de BSA-norm wordt aangemerkt als het eerste jaar van inschrijving en het daarop volgende jaar als tweede jaar. De regels in dit hoofdstuk zijn hierop onverkort van toepassing.

Dit was een regeling ingesteld door het Ministerie i.v.m. de coronamaatregelen en de onbedoelde impact hiervan. Het klopt dat we momenteel geen coronamaatregelen hebben en mogelijk in studiejaar 2023-2024 ook niet. Toch staat hij nog in het format OER omdat we niet weten hoe het volgend jaar met de pandemie zal gaan en of het Ministerie weer een dergelijke regeling gaat opstellen. Als we hem dan opnieuw in de OER moeten zetten, is dat een lange (bureaucratische) weg. Daarom hebben we besloten dat hij voor de zekerheid blijft staan, ook al wordt er waarschijnlijk geen gebruik van gemaakt.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)