Wat als de gemaakte plannen door het coronavirus niet door kunnen gaan?

Geüpdatet 10 months ago door Participatie HvA

Als het plan door onvoorziene omstandigheden niet gerealiseerd kan worden, moet dit door het betreffende bestuursorgaan/adviesraad gemeld worden aan het College van Bestuur en de decanen en moeten de plannen worden bijgesteld in overleg met de medezeggenschap.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)