Wat is een CROHO?

Geüpdatet 9 months ago door Participatie HvA

CROHO staat voor het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit register bevat gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen. Onderwijsinstellingen kunnen opleidingsgegevens laten toevoegen in het register. Deze registratie is nodig voor: 

  • De bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen.
  • Het toekennen van studiefinanciering.
  • Het verlenen van graden en titels door de instelling.

De volgende bijlagen en links zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Link: Opleidingsgegevens in CROHO
    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Dienst Uitvoering Onderwijs

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)