Welke commissies kent de Centrale Medezeggenschapsraad?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Commissie Communicatie & PR: deze commissie houdt zich bezig met de communicatie met de achterban (studenten en medewerkers HvA) en zichtbaarheid van de CMR binnen de HvA. Commissie Onderwijs, Studentzaken en Kwaliteit: deze commissie houdt zich bezig met alle Onderwijs- en Onderzoeksgerelateerde onderwerpen, met nadruk op kwaliteit en verbeterplannen van de opleidingen/faculteiten.

Commissie Financiën en Reglementen: deze commissie houdt zich bezig met de geldzaken (zoals de jaarlijkse begroting) en regelgeving, zoals de reglementen van medezeggenschap.

Commissie Personeel & Organisatie: deze commissie houdt zich bezig met het strategisch personeelsbeleid van de HvA en aanverwante thema's: zoals CAO-maatregelen en vergoedingen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)