Waar staan de taken van de medezeggenschap beschreven?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Er zijn verschillende plekken waar de werkzaamheden, rechten en plichten van de medezeggenschap vastgelegd staan.

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staat het hoofddoel van de medezeggenschap beschreven:

Op de Hogeschool van Amsterdam zijn er daarnaast nog twee belangrijke reglementen:

In deze twee reglementen staat verder uitgewerkt, op basis van de wet, wat op de HvA de verdere afspraken en regels voor de medezeggenschap zijn.

Op deze webpagina van Juridische Zaken zijn nog meer relevante reglementen te vinden. Bijvoorbeeld het reglement dat gaat over de facilitering van de medezeggenschap, of het kiesreglement voor de medezeggenschapsverkiezingen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)