Wat is de rol van de decaan bij de studievoorschotmiddelen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De decaan is verantwoordelijk voor facultaire (opleidingsoversteigende) projecten en voor het betrekken van de deelraad hierbij en de deelraad ook op de hoogte houden van de voortgang en realisatie van de plannen. Daarnaast is de decaan ook verantwoordelijk voor de besteding van de studievoorschotmiddelen in de gehele faculteit.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)