Welke vragen moeten opleidingscommissies beantwoorden in hun jaarverslag over de kwaliteitsafspraken?

Geüpdatet door ZALQUAH

De opleidingscommissies beantwoorden in hun jaarverslag een aantal vragen over de besteding van de studievoorschotmiddelen bij hun opleidingen. Deze vragen zijn terug te vinden in de handreiking voor het opstellen van het jaarverslag.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)