Waar kan de student de manier voor aanmelding van tentamens terugvinden als dit niet in de OER is opgenomen, hoofdstuk 4?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

Dit kan de student terugvinden op de opleidingsspecifieke informatiepagina op mijnhva.nl. Vaak is dit niet opgenomen in hoofdstuk 4 van de OER. Mocht je vragen hebben over de manier van aanmelden kun je dit navragen bij de opleidingsmanager/decaan of een docent. Per faculteit gelden hier aparte afspraken over.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)