Waar kan de student de manier voor aanmelding van tentamens terugvinden als dit niet in de OER is opgenomen, hoofdstuk 4?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Dit kan de student terugvinden op de opleidingsspecifieke informatiepagina op mijnhva.nl. Vaak is dit niet opgenomen in hoofdstuk 4 van de OER. Mocht je vragen hebben over de manier van aanmelden kun je dit navragen bij de opleidingsmanager/decaan of een docent. Per faculteit gelden hier aparte afspraken over.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)