Wie is eindverantwoordelijke voor de invulling van de OER?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor het invullen van de opleidings-OER. Hij/zij kan dit door een medewerker laten doen, bijvoorbeeld een opleidingscoordinator of een onderwijsassistent.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)