Wat houdt het adviesrecht in?

Geüpdatet 2 years ago door Centrum voor Medezeggenschap

Bij het adviesrecht kan je raad advies uitbrengen over het artikel in de OER. Dat kan de raad doen op de artikelen waarop de raad adviesrecht heeft. Als de raad beslist om niet in te stemmen met de OER, mag dat niet zijn vanwege een advies dat niet is overgenomen, daarom is het ook een adviesrecht. Degene aan wie je het advies verleent, bijvoorbeeld de OC aan de opleidingsmanager, mag het advies niet zomaar naast zich neerleggen, daarover moet de opleidingsmanager dan wel een uitleg geven.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)