Voor wie besluit de deelraad over de meerjarenplannen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Faculteitsbrede plannen, die opleidingsoverstijgend zijn. Denk aan problemen bij roostering of onderbezetting van het gebouw.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)