Wie toets of de Hogeschool van Amsterdam het goed doet?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst of de Hogeschool van Amsterdam de studievoorschotmiddelen goed besteed.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)