Wat is de juiste Engelse vertaling voor 'Opleidingscommissie'?

Geüpdatet 9 months ago door Participatie HvA

This article is also available in English (link).

In Engelstalige documenten van onderwijsinstellingen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en studentenorganisaties wordt het woord opleidingscommissie op verschillende manieren vertaald. De meest gebruikte termen om de opleidingscommissie aan te duiden waren 'Education Committee' of 'Programme Committee'. Het probleem met deze vertalingen is dat deze impliceren dat bijvoorbeeld een onderzoek- of scholingsprogramma per definitie over een opleidingscommissie beschikt.

De HvA heeft ervoor gekozen om met ingang van collegejaar 2018-2019 een opleidingscommissie in het Engels te vertalen als 'Degree Programme Committee'. Wanneer een opleidingscommissie geclusterd is, wordt deze vertaald als 'Clustered Degree Programme Committee'. Deze vertaling is opgenomen in de terminology list en wordt aangehouden in de communicatie van de HvA.

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt kan je contact opnemen met Studentenzaken door een e-mail te sturen naar participatie@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)