Wat is de zittingstermijn?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De huidige zittingstermijn is voor studenten en medewerkers vastgesteld op 2 studiejaren. Dit houdt in dat je - als je gekozen wordt - lid wordt op 1 september en lid mag blijven tot en met 31 augustus twee jaar later.

Als je na de zittingstermijn lid wilt blijven van de medezeggenschapsraad, zul je jezelf opnieuw kandidaat moeten stellen en genoeg stemmen behalen in de stemperiode!


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)